Implantologia Implantologia

Implantologia

Leczenie implantologiczne jest skuteczną metodą uzupełniania brakujących zębów i właśnie w takich sytuacjach jest wykonywane przez naszych lekarzy już od 12 lat. Składa się ono z dwóch etapów: części chirurgicznej oraz protetycznej.

Sam implant to mała tytanowa śruba stanowiąca substytut brakującego korzenia zęba. Wprowadzany jest on do kości podczas krótkiego zabiegu chirurgicznego. Kolejnym etapem procedury jest wykonanie odbudowy protetycznej na wszczepionym już implancie.

W naszej filozofii leczenia uważamy jednak, że każdy własny ząb jest nieoceniony i dlatego w pierwszej kolejności staramy się zachować uzębienie pacjenta. Jeśli jest to niemożliwe, stosujemy w leczeniu implanty renomowanych firm (Straumann, Densply), które pozwalają przywrócić pełną funkcję i estetykę oraz chronią sąsiednie zęby przed koniecznością ich ewentualnego szlifowania.

powrót Powrót