Lek. dent. Alicja Bielawska

Alicja Bielawska

Alicja Bielawska jest absolwentką wydziału lekarsko – dentystycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizacje z protetyki stomatologicznej ukończyła w 2014 roku.

Jej pasją jest leczenie bruksizmu oraz zaburzeń czynnościowych narządu żucia. Nieustannie poszerza swoje umiejętności na licznych kursach i szkoleniach. Uczestniczy w konferencjach Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu-sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy.

Specjalizuje się również w leczeniu protetycznym z zakresu protez stałych, ruchomych, protez na zakotwiczeniu bezklamrowym oraz w leczeniu implantoprotetycznym.

Posiada umiejętności w zaopatrzeniu protetycznym pacjentów po leczeniu chirurgicznym nowotworów twarzoczaszki, w zakresie wykonywania obturatorów, protez poresekcyjenych oraz epitez twarzy.

Doskonale odnajduje się w stomatologii estetycznej – w 2012 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej.

Wolny czas spędza aktywnie z rodziną, jeździ na nartach, na rowerze, jednak największą przyjemność odnajduje w sportach siłowych.

powrót Powrót