Dr n. med. Katarzyna Jankowska

Katarzyna Jankowska

Katarzyna Jankowska jest absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Staż podyplomowy odbyła w Przychodni Stomatologicznej na oś. Kozłówek, następnie rozpoczęła pracę w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego..

W 1998 uzyskała specjalizację ze stomatologii ogólnej, a w 2005 obroniła pracę doktorską w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji pod kierunkiem prof. Marty Dyras. Pracując w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji doskonali się i poszerza swą wiedzę z zakresu ortodoncji.

Najwięcej satysfakcji przynosi jej praca z dziećmi.

powrót Powrót