Lek. dent. Magdalena Wadowska

Lek. dent. Magdalena Wadowska
Magdalena Wadowska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
W czasie studiów otrzymała stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz była członkiem Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.
Specjalizuje się w protetyce stomatologicznej i bierze udział w licznych kursach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii cyfrowej, licówek, koron, mostów i implantologii oraz poszerza swoje zainteresowania w kierunku zaburzeń morfologiczno- czynnościowych układu stomatognatycznego i chirurgii stomatologicznej.
Jest współautorem prac naukowych prezentowanych na międzynarodowych konferencjach.
Cechuje ją perfekcjonizm i empatia.
Prywatnie wolny czas spędza w górach.
powrót Powrót